Bodin Legekontor

Parkering

Bodin legekontor har dessverre begrenset parkeringstilbud for sine kunder. Borettslaget har klaget over stor trafikk samt at parkering forbudtskilt ikke blir overholdt. De har derfor kontaktet parkeringsetaten slik at det blir gitt parkeringsbøter til dem som parkerer på borettslagets parkeringsplasser (merket reservert besøkende borettslag eller parkering forbudt). Benytt parkeringsplassene merket «Besøkende Bodin legekontor». Det er kun 4 oppmerkede plasser, men det er lov å parkere langs gjerdet, samt plass til 2 biler når du kjører rett frem mot Kirkeveien.

Kontakt oss

Bodin legekontor
Østensenveien 9
8009 Bodø
TLF: 75507040