Bodin Legekontor

KORONAVIRUS

TA KORONASJEKKEN HER.

Dette kan du gjøre for å forebygge smitte:

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Hold minst én meters avstand til personer som hoster.
 • Hoste inn i et papirlommetørkle som du kaster. Deretter må du vaske deg på hendene.
 • Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albukroken slik at du ikke sprer dråper ut i lufta.
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Du kan også bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol, hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig.
 • Finn alternativer til håndhilsing og klemming.

Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er smittet?

 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
 • Hvis du er syk, hold deg hjemme.
 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116117.
 • Det er kun ved livstruende sykdom eller skade 113- nummeret skal ringes. 

Inkubasjonstid og symptomer

Inkubasjonstid (tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer) er ifølge WHO anslått til å være 5-6 dager, men den kan variere fra 0-14 dager. Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa.
 • Feber, sår hals og hoste.
 • Noen utvikler lungebetennelse med pustevansker

Hvem bør testes for koronavirus?

Pasienter med akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet, feber og som i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut, oppfyller minst ett av følgende kriterier:
 • Har vært i et område med utbredt spredning av covid-19: Områder med spredning av covid-19
 • Har vært i nærkontakt eller lavrisikokontakt (se under) med et bekreftet tilfelle av covid-19 sykdom
 • Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra eller på annen måte hatt tilsvarende nærkontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 sykdom, uavhengig av om beskyttelsesutstyr er benyttet.
 • Har vært på reise utenom Norden og er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid (inkludert studenter).
 • Har vært på reise utenom Norden og er innlagt i helseinstitusjon.
Les mer om testing på FHI.  Kilde Helsenorge.

Kontakt oss

Bodin legekontor
Østensenveien 9
8009 Bodø
TLF: 75507040