Bodin Legekontor

Følgende fastleger jobber her ved kontoret:

  • Aksel Zahl-Holmstad (Stine Skar Eriksen vikar)
  • Torfinn Endresen
  • Karin Nilsen
  • Stian Holmvik (Henriette Korneliussen 50% vikar)
  • Bjørn Fredrik Arntsen
  • Lisa Bøckmann

Kontakt oss

Bodin legekontor
Østensenveien 9
8009 Bodø
TLF: 75507040